ŠKOLOVANJE ZA TRENERA SAVATEA

IMAG0942

U kongresnoj dvorani Varaždinske Arene 20.01. 2017 godine  u suradnji sa sportskim učilištem Zagreb počelo je školovanje za trenera savatea. Održana su 24 sata predavanja na temu: Povijest savatea, Pravila savatea, Osnove analize savate tehnike i taktike i etika i principi savatea.

Drugi dio predavanja iz općih programskih osnova održati će se u Zagrebu u  tri termina, a prvi je 3. veljače.

Nastavne cjeline Općih programskih osnova su:
1. Osnove sistematske kineziologije
2. Osnove kineziološke metodike
3. Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije
4. Osnove psihologije sporta
5. Osnove medicine sporta
6. Osnove kineziološke statistike
7. Osnove teorije treninga
8. Zaštita na radu