PRIZNANJE HRVATSKOG SAVATE SAVEZA

Na današnji dan prije točno 25 godina svjetska savate federacija FISav priznala je u svoje članstvo Hrvatski savate savez. U tadašnja teška vremena za našu domovinu veliki udio u priznanju Hrvatskog savate saveza imao je tadašnji predsjednik svjetske savate federacije  gospodin Michel ROGER . U narednih 25 godina Hrvatski savate savez opravdao je povjerenje gospodina Rogera te je redovito u samom vrhu svjetskog savatea, te se često spominje kao primjer dobro organiziranog i po rezultatima uspješnog saveza.

LOGO SAVEZA HSS