Seminar za trenere

Seminar za trenere održati će se 19.02.2022 u Varaždinu, Graberje 33, s početkom u 10 sati.

Tema seminara je psihološka priprema sportaša, a seminar će voditi sportski psiholog Matej Fiškuš.

Prijave za seminar vršiti će se putem aplikacije od 07. – 15.02.2022.

Cijena seminara je 200kn, te molimo izvršiti uplatu na žiro račun HSS-a: HR 8223 4000 9111 1131 813

Svi sudionici seminara moraju na mail od HSS-a dostaviti potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Svi treneri moraju prisustvovati seminaru, u suprotnom neće dobiti licencu i samim time neće moći biti uz svoje borce tijekom borbe. Uz to niti jedan trener HSS-a ne može biti u kutu drugome borcu iz drugog kluba (ako trener dotičnog kluba nije prisustvovao licenciranom seminaru).

Seminar za trenere