Seminar za suce

Seminar za suce održati će se 22.1.2023. godine.
Vodit će ga predsjednik sudačke organizacije Hrvatskog savate saveza gosp. Hrvoje Velić.
Seminar će se održati u OŠ Rugvica na adresi Posavska 2, Rugvica.
Satnica:
09:00-12:00 sudački seminar (teorija)
13:00-16:00 sudački seminar (praktični dio)
Cijena seminara iznosi 30 eura po osobi, uplatiti na žiro račun HSS-a br. HR 8223400091111131813 do
18.1.2023.
Suci su obavezni predočiti potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).
Potvrdu poslati na tajništvo HSS-a.
Prijava za suce će se vršiti putem aplikacije do 18.1.2023.

Seminar za suce