ODRŽANI 6. SEMESTAR ŠKOLOVANJA ZA SAVATE TRENERE

Sportsko učilište za obrazovanje odraslih Zagreb  u suradnji  sa Hrvatskim savate savezom organiziralo je
provedbu posljednjeg, VI. termina nastave specijalističkog dijela programa osposobljavanja za poslove trenera/ice savatea. . Nastava se održavala u tri dana 18. 19. i 20. 01. 2018 godine, ujutro teorija, a popodne praksa.  Predavanje je održao profesor na Francuskom kineziološkom fakultetu gospodin Yvon Nugel. Profesor Nugel na Francuskom fakultetu predaje predmet savate, te je trenutno najstručnija osoba za provedbu nastave savatea.   Ovim semestrom završeno je predavanje, te će se krajem veljače pristupiti ispitu kojim završavamo program, a naši treneri stječu zakonsku osnovu za provedbu treninga savatea.
yvon nugel