KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA Za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2021./2022.

Objavljuje se konačna Rang lista kandidata za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2021./2022.

Rang lista kandidata sačinjena je na temelju pisanih naputaka iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Zahtjev za uvrštenje na listu podnijeli su kandidati osobno ili njihovi klubovi, zaključno sa rednim brojem 1.

Konačna rang lista