Izbori za četverogodišnji mandat europske i svjetske savate federacije

Grad Varaždin i Hrvatski savate savez imali su čast da se upravo u Varaždinskoj Areni tijekom svjetskog prvenstva održe izbori za četverogodišnji mandat europske i svjetske savate federacije. Za predsjednika europske savate konfederacije izabrani je Rodolpfe Redon, a predsjednik Hrvatskog savate saveza Siniša Kovačić izabran je za dopredsjednika. Glavni tajnik je Alexander Walnier.
Na izborima za FISav ponovno je izabrana Dr.Julie Gabriel, podpredsjednici su Gilles Le Duigou i Joel Dhumez, glavni tajnik je predsjednik Hrvatskog savate saveza Siniša Kovačić.
Veliko priznanje za našeg predsjednika i Hrvatski savate savez.