Dodjela priznanja sucima za 2021


Dana 9.01.2022 je održan svečani ručak za suce koji su sudili prošle godine. Uručena su i priznanja za dugogodišnje međunarodno suđenje Ivici Huniću, Žarko Brlobašiću i Marinku Novotnome.

Slike sa dodjele priznanja možete vidjeti na našoj facebook stranici ili klikom na “OVDJE”