World combat game Riyad 2023 izvještaj

World combat game Riyad 2023.
Hrvatska reprezentacija u savateu osvojila je 5 medalja te zauzela 2. mj.
Rezultati:

1.mj. Karmela Makelja, combat

2. mj. Marko Bulek, combat

3. mj. Jadre Pavičić, combat

3. mj. Patrik Grđan, combat

3. mj. Tajana Košćak, assaut
Helena Beljak, Dario Boroša i Alen Nokaj ostali su bez medalja.