KONTAKT

Hrvatski Savate savez

Sljemenska 10, 10361 Sesvete-Zagreb


Sesvetski Kraljevec


OIB: 87878618161


Tel. +385 1 2069210
+385(0) 95/569-2738


Faks +385 1 2069210


Email:
croatiansavatefederation1@gmail.com – Tajništvo
kovacic.savatecro@gmail.com – Predsjednik


Član Svjetske savate federacije.